Rudorfer - Veľkoobchodný predaj krabičiek na šperky, aranžérov, klenotníckych potrieb
Rýchla objednávka
Potlač
Aktuality
Všetko o nakupovaní
Kontakt
Slovensky
032-652 65 78
Rozbaliť všetko


Zbaliť menu
Politika súkromia

Politika súkromia

Táto politika súkromia stanovuje zásady spracovania a ochrany vašich osobných údajov na stránkach webového servisu www.rudorfer.sk a údajov zhromaždených pomocou súborov cookies počas používania servisu, so zohľadnením záväzných právnych predpisov o ochrane osobných údajov.

Majiteľom a správcom osobných údajov webového servisu www.rudorfer.sk je firma:

Rudorfer Pack s.r.o.

U Podjezdu 523, 400 07 Ústí nad Labem

IČO: 04472535 DIČ: CZ04472535

C 248177 vedená u Mestského súdu v Prahe

Bezpečnosť vašich osobných údajov

Rudorfer Pack s.r.o. prehlasuje, že všetky vami poskytnuté údaje budú primerane chránené a použité na účely, pre ktoré nám boli poskytnuté. Zhromažďujeme iba tie údaje, ktoré sú nevyhnutné pre realizáciu účelu, pre ktorý ste nám ich poskytli (napr. Registráciu internetového účtu, realizácii objednávky, zasielanie newsletteru). Zabezpečujeme ochranu zhromaždených údajov zavedením primeraných fyzických a organizačných ochrán, a predovšetkým interných ochrán informačných systémov zbierajúcich tieto údaje.

Garantuje to okrem iného certifikát SSL, ktorý kóduje komunikáciu medzi počítačom a servisom www.rudorfer.sk pomoco 256-bitového kľúča.

Vami poskytnuté osobné údaje neposkytujeme tretím subjektom. Údaje oznamujeme iným firmám (kuriérske firmy, účtovne kancelárie, dodávatelia IT služieb, banky, právnické kancelárie, inkasné agentúry, Slovenská pošta) len na účely, s ktorými ste súhlasili (realizácia objednávky, odpoveď na váš kontakt). Tieto firmy sú povinné dodržiavať dôvernosť a ochranu vašich osobných údajov na základe zmlúv o povereniach údajov uzatvorených s firmou Rudorfer Pack s.r.o. Ak chcete získať podrobné informácie, volajte na telefónne číslo: 032-652 65 78

Prístup k vašim osobným údajom majú iba osoby oprávnené a zaškolené z rozsahu ochrany osobných údajov.

V mimoriadnych situáciách, v ktorých platné právo nariaďuje sprístupnenie osobných údajov štátnym orgánom, t.j. súd, polícia atď., servis www.rudorfer.sk takéto údaje sprístupní.

Správca servisu si vyhradzuje právo na zmenu politiky súkromia. Odporúčame stálu kontrolu obsahu týchto stránok za účelom zoznámenia sa so zavedenými zmenami.

Aké osobné údaje uchovávame a prečo?

Registrácia

Pri registrácii požadujeme uvedenie údajov nevyhnutných pre založenie účtu v servise www.rudorfer.sk.

Len registrovaní užívatelia môžu v našom servise uvidieť ceny a vykonať objednávku.

Opýtame sa na:

meno a priezvisko - nevyhnutné pre nás pre neskoršie vystavenie predajného dokladu a adresovanie zásielky;

fakturačnú adresu (názov firmy, DIČ, ulica, evidenčné číslo / alebo číslo domu a bytu, PSČ a mesto) nevyhnutnú pre nás pre neskoršie vystavenie faktúry

dodaciu adresu (názov firmy, DIČ, ulica, evidenčné číslo / alebo číslo domu a bytu, PSČ a mesto) nevyhnutnú pre nás pre neskoršie adresovanie zásielky

e-mail - nevyhnutný pre prihlásenie a komunikáciu súvisiace s používaním servisu www.rudorfer.sk;

telefónne číslo - nevyhnutné pri zaslaní balíka kuriérskou službou, nápomocné v prípade nutného kontaktu vo veci objednávky.

Tieto údaje môžete kedykoľvek zmeniť alebo odstrániť po kontakte na našom telefónnom čísle: 032-652 65 78 alebo napíšte na našu e-mailovú adresu: skbox@rudorfer.sk.

Pre vyššie uvedené účely môžete s nami tiež korešpondovať na adrese: Rudorfer Pack s.r.o.

U Podjezdu 523, 400 07 Ústí nad Labem

Údaje budeme uchovávať do okamihu, kedy vnesiete námietku.

Súhlasy so zasielaním marketingových informácií

Pri registrácii sa vás opýtame tiež na súhlas so zasielaním marketingových informácií o našej ponuke (aktuálnych akčných ponukách, novinkách, nových dodávkach) na telefónne číslo alebo e-mail uvedený pri registrácii. Súhlasy sú úplne dobrovoľné a môžete ich kedykoľvek odvolať. Za týmto účelom nás kontaktujte telefonicky 032-652 65 78 alebo e-mailom skbox@rudorfer.sk alebo zmeňte svoje údaje, vrátane tiež súhlasu rýchlym a jednoduchým spôsobom vo svojom klientskom profile v našom servise.

Ak ste súhlasili so zasielaním obchodných informácií formou nášho newsletteru, môžete tiež odhlásiť zasielanie kliknutím na odhlasovací odkaz, ktorý sa nachádza v päte každej správy.

Ponuky zasielané vám na základe vyššie uvedených súhlasov sú pripravené špeciálne pre vás na základe histórie vašej aktivity na stránkach, čítanosti e-mailov alebo histórie nákupov, tak aby boli pre vás čo najzaujímavejšie. Takéto údaje zhromažďujeme vďaka uloženiu vo vašom zariadení špeciálnych súborov, tzv. Cookies vo vašom zariadení.

Všetko o súboroch cookies

Súbory cookies sú dátové súbory, najmä textové súbory, ktoré sú uchovávané na koncovom zariadení užívateľov servisu rudorer.pl.

Servis využíva dva základné druhy súborov cookies: "dočasné" (session cookies) a "trvalé" (persistent cookies). "Dočasné" cookies sú dočasné súbory, ktoré sú uchovávané na vašom koncovom zariadení do okamihu odchodu, opustenia webových stránok alebo zatvorení webového prehliadača. "Trvalé" cookies sú uchovávané na vašom koncovom zariadení po dobu stanovenú v parametroch súborov cookies alebo do okamihu ich odstránenia.

Používame nasledujúce druhy súborov cookies:

1. "nevyhnutné" súbory cookies, ktoré umožňujú používanie služieb dostupných v servise www.rudorfer.sk; napr. overovacie súbory cookies používané pre služby vyžadujúce overenie;

2. súbory cookies zaisťujúce bezpečnosť, napr. používané na zisťovanie zneužitia v rozsahu overovania v servise www.rudorfer.sk

3. "výkonnostné" súbory cookies, umožňujúce zhromažďovanie informácií o spôsobe využívania webových stránok www.rudorfer.sk;

4. "funkčné" súbory cookies, umožňujúce "zapamätanie" vašich nastavení a personalizáciu rozhrania www.rudorfer.sk;

5. "reklamné" súbory cookies, umožňujúce vám dodávanie reklamného obsahu čo najviac prispôsobeného vašim záujmom.

Informujeme, že v našom servise používame nástroj Google Analytics, ktorý nám pomáha pochopiť aktivitu a pohyb užívateľov po stránkach. Tento nástroj využíva súbory cookies pre zber informácií a tvorbu štatistík o využití stránok - avšak bez žiadnych informácií, ktoré môžu identifikovať individuálnych užívateľov.

Webový prehliadač implicitne pripúšťa v mnohých prípadoch uchovávanie súborov cookies. Ak nesúhlasíte s umiestnením na vašom zariadení súborov cookies, môžete ich zablokovať nastavením svojho webového prehliadača. Informácie o tom, ako to urobiť, nájdete v pomocníkovi svojho webového prehliadača. Bohužiaľ v prípade zablokovania súborov cookies pochádzajúcich zo servisu www.rudorfer.sk nemôžeme garantovať jeho správne fungovanie.

Ak súhlasíte s umiestnením súborov cookies na svojom zariadení, ale po ukončení návštevy nášho servisu ich chcete zmazať, môžete to urobiť bez rizika, a informáciu o tom, ako to urobiť, nájdete v pomocníkovi svojho webového prehliadača.

Informačný systém, ktorý využíva servis www.rudorfer.sk, automaticky zhromažďuje v logách údaje zariadení, ktoré používate na pripojenie k www.rudorfer.sk. Tieto údaje sú zhromažďované len na štatistické účely a týkajú sa: typu zariadenia, operačného systému, typu webového prehliadača, rozlíšenia obrazovky, hĺbky farieb, IP, dodávateľa IT služieb alebo vstupnej adresy na www.rudorfer.sk a sú používané len pre optimalizáciu servisu www.rudorfer.sk za účelom zaistenia čo najväčšieho pohodlia používania.

Tieto údaje nie sú nikdy spojené s vašimi osobnými údajmi uvedenými pri registrácii a tvoria iba materiál pre štatistickú analýzu a mechanizmy opravy systémových chýb.

Vaše práva

V súlade so záväznými právnymi predpismi máte vzhľadom k svojim osobným údajom právo na:

1. zamietnutie alebo obmedzenie spracovania osobných údajov;

2. vznesenie námietky proti spracovaniu osobných údajov;

Pokiaľ chcete, aby naša firma prestala spracovávať vaše údaje a priznala vám status „zabudnutého klienta“, kontaktujte nás na e-mailovej adrese skbox@rudorfer.sk alebo na telefónnom čísle 032-652 65 78. Status bude zmenený, hneď ako to umožnia záväzné právne predpisy.

3. prístup k osobným údajom;

4. opravu alebo odstránenie osobných údajov;

5. prenášanie osobných údajov;

6. odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov;

7. podanie sťažnosti dozorovému úradu – riaditeľovi Úradu pre ochranu osobných údajov.

Tieto práva sú nemenné a nesmú byť obmedzené. Vždy vám ochotne poskytneme pomoc a informácie a časť z vyššie uvedených práv môžete zrealizovať samostatne v našom servise www.rudorfer.sk.

Informácie

Zákaznícky servis

  • Rudorfer Pack s.r.o.
  • Husovo náměstí 14, 253 01 Hostivice
  • IČO: 04472535
  • DIČ: CZ04472535
  • Číslo bankového účtu: 2500886089/8330
  • Názov banky: Fio Banka
  • IBAN: SK8783300000002500886089
  • 8:00-16:00
  • Telefón032-652 65 78