Rudorfer - Veľkoobchodný predaj krabičiek na šperky, aranžérov, klenotníckych potrieb
Rýchla objednávka
Potlač
Aktuality
Všetko o nakupovaní
Kontakt
Slovensky
032-652 65 78
Rozbaliť všetko


Zbaliť menu
Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

1. Internetový obchod dostupný na internetovej adrese www.rudorfer.sk prevádzkuje spoločnosť Rudorfer Pack s.r.o. so sídlom U Podjezdu 523, 400 07 Ústí nad Labem zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Prahe, oddiel C, vložka 248177, IČO: 04472535, DIČ: CZ04472535, so základným imaním vo výške: 10 000, -, ďalej ako predávajúci.

2. Objednávka v internetovom obchode na adrese www.rudorfer.sk znamená prijatie ustanovení tohto poriadku.

Registrácia zákazníka

3. Zákazník je povinný vyplniť "registračný formulár" v súlade so skutočnosťou.

4. Polia označené * sú povinné a formulár nebude prijatý bez ich vyplnenia.

5. Po odoslaní údajov potrebných k registrácii sú tieto údaje overené Predávajúcim.

6. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť registráciu daného užívateľa bez udania dôvodu.

7. Po pozitívnom overení do 2 pracovných dní obdrží zákazník na uvedenú e-mailovú adresu vo formulári potvrdenie aktivácie účtu.

Prijatie a realizácia objednávky

8. Ceny ponúkaného tovaru v internetovom obchode sú uvedené v € bez DPH. Uvedené ceny nezahŕňajú náklady na dopravu.

9. Náklady na doručenie na území SR sú pevné a činia 5 € bez DPH.

10. V prípade objednávky nad 50 € bez DPH náklady na doručenie hradí predávajúci.

11. Objednávky sú zasielané na dobierku alebo po pripísaní Vašej platby na náš bankový účet.

12. Spracovanie objednávky trvá až 2 pracovné dni a v prípade objednávky s potlačou až 14 pracovných dní. V čase akcií, veľtrhov a ďalších období častejších objednávok sa môže doba spracovania predĺžiť. Zákazník bude o tom vopred informovaný počas zadávania objednávky.

13. Minimálna čiastka objednávky je 25 € bez DPH.

14. Objednávku je možné zrušiť iba telefonicky alebo e-mailom. V prípade rezignácie po odoslaní tovaru, zákazník bude znášať náklady za dopravu 5 € bez DPH a náklady za balenie tovaru 5 € bez DPH. Zákazník bude o tom informovaný.

15. Potvrdenie objednávky zákazník obdrží na uvedenú e-mailovú adresu uvedenú v registrácii.

16. Zákazníkovi je poskytnutá jednorazová zľava, ktorá závisí od výšky objednávky: 3% zľava pri objednávke nad 165 € bez DPH, 6% zľava pri objednávke nad 330 € bez DPH, 10% zľava pri objednávke nad 660 € bez DPH.

17. Zľavy sa počítajú z katalógových cien.

18. Na tovar v akcii sa nevzťahujú žiadne zľavy. V prípade, že je pre zákazníka výhodnejšia cena v akcii než cena s množstevnou zľavou, fakturujeme tovar s cenou v akcii.

19. Objednávky na tovar s potlačou sú vyrábané na osobitnú žiadosť zákazníka. Potlačený tovar nie je možné vrátiť. Zákazník by mal byť vlastníkom obchodnej značky, ktorú zasiela k potlači alebo by mal mať písomný súhlas vlastníka obchodnej značky na jej použitie.

20. Farby zobrazených produktov sa môžu líšiť od skutočných. Odporúčame objednať vzorky produktov zdarma.

Záruka a reklamácie

21. Zdôrazňujeme, že produkty v našej ponuke nie sú určené na vystavovanie alebo skladovanie šperkov.

Všetky chemické reakcie viditeľné na šperkoch, ktoré prebehnú v dôsledku dlhodobého uschovávanie šperkov v škatuľkách nie sú podstatou reklamácie.

22. Vyhradzujeme si právo na možné rozdiely v odtieňoch jednotlivých farieb v závislosti na várke dodaného tovaru.

23. Na všetok tovar sa vzťahuje 24 mesačná záruka.

24. Reklamácie týkajúce sa mechanických poškodení zásielky spôsobených počas prepravy sa posúdia iba po spísaní protokolu o poškodení tovaru podpísaného zákazníkom a kuriérom. Zákazník je povinný takúto reklamáciu nahlásiť do troch dní od obdržania poškodenej zásielky.

25. Zákazník je povinný skontrolovať stav zásielky vo chvíli jej prevzatia. V prípade zistenia poškodenia, je zákazník povinný túto skutočnosť nahlásiť dodávateľovi a bezodkladne kontaktovať predávajúceho.

26. V súlade s § 1829 Občianskeho zákonníka má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní od prevzatia tovaru, a to vrátením tovaru, ktoré je v pôvodnom stave (tovar musí byť doručený v originálnom balení - zásielka nemôže byť rozbalená). Pre vrátenie tovaru je nutný predchádzajúci kontakt s predávajúcim. Zároveň Vás informujeme, že podľa § 1837 písm. d) Občianskeho zákonníka tovar dovezený na zvláštnu objednávku zákazníka alebo upravený podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu (individuálne označenie logom spoločnosti alebo inou značkou priamo súvisiace s osobou klienta alebo iným označením uvedeným klientom) je nevratné.

27. Vrátený tovar nemôže niesť známky používania, musí byť vrátený v neporušenom stave, v originálnom balení a bezpečne zabalený na zaslanie, tak aby sa zabránilo poškodeniu počas prepravy. Vrátenie je nutné dohodnúť e-mailom (skbox@rudorfer.sk) alebo telefonicky: 032-652 65 78. Tovar nespĺňajúci vyššie uvedené podmienky, nebude prijatý.

28. V prípade vrátenia tovaru, náklady na dopravu k a od zákazníka hradí zákazník.

29. V prípade reklamácií kvality tovaru kontaktujte predávajúceho v priebehu 14 dní od obdržania tovaru, zaslaním e-mailu na adresu: skbox@rudorfer.sk alebo telefonicky 032-652 65 78. Pri podaní reklamácie uveďte meno a priezvisko kupujúceho, číslo objednávky, číslo faktúry a popíšte reklamovaný tovar.

30. V prípade reklamácie chybného tovaru bude zákazník informovaný o spôsobe vybavenia reklamácie: výmena chybného tovaru za nový alebo vrátenie peňazí v hodnote tovaru na základe podpísaného dobropisu zákazníkom, odoslaného na adresu predávajúceho.

31. Ak je reklamácia prijatá, predávajúci znáša náklady spojené s opätovným doručením reklamovaného tovaru zákazníkovi. Nenesie však náklady na dopravu v prípade nedôvodnenej reklamácie tovaru.

32. Zákazník je povinný starostlivo zabaliť reklamovaný tovar tak, aby nedošlo k ďalšiemu poškodeniu. V prípade, že tovar bude poškodený na základe zlého zabalenia, nemá zákazník právo na reklamáciu tohto tovaru.

33. Zákazník je taktiež povinný informovať o pripravenom balíku s reklamovaným tovarom. Predávajúci odoberie balík svojou kuriérskou službou. Balíky odoslané iným spôsobom na náklady predávajúceho nebudú prijaté.

Záverečné ustanovenia

34. Predávajúci sa zaväzuje k ochrane osobných údajov v súlade so zákonom z 10. mája 2018 o ochrane osobných údajov a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov).

35. Podrobné informácie o ochrane a správe osobných údajov predávajúcim obsahuje politika súkromia.

36. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien tovaru, ktorý sa nachádza v ponuke. Zmena cien sa netýka objednávok prijatých k realizácii. Predávajúci si taktiež vyhradzuje právo na odstránenie jednotlivých druhov tovaru z ponuky.

37. Vo veciach, ktoré tieto predpisy neupravujú, sa použijú ustanovenia zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

38. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok.

Informácie

Zákaznícky servis

  • Rudorfer Pack s.r.o.
  • Husovo náměstí 14, 253 01 Hostivice
  • IČO: 04472535
  • DIČ: CZ04472535
  • Číslo bankového účtu: 2500886089/8330
  • Názov banky: Fio Banka
  • IBAN: SK8783300000002500886089
  • 8:00-16:00
  • Telefón032-652 65 78