Webová lokalita rudorfer.sk využíva súbory cookies. Kliknutím na pole Súhlasím alebo v prípade využívania webovej lokality, používateľ vyjadruje súhlas na používanie súborov cookies a iných podobných technológií, ktoré slúžia na zvyšovanie komfortu používania webovej lokality rudorfer.sk alebo na zobrazovanie vhodnejších reklám. Poskytnutý súhlas je možné kedykoľvek zrušiť.

CAk sa chcete dozvedieť viac, kliknite na našu Ochranu osobných údajov.

Pripomenúť neskôrAkceptovať

Zvolte si èeskou verziZvolte si slovensku verziuWählen Sie Deutsche VersionMagyar nyelvû változatPolskiSelect English version
Meno:
Heslo:

Registrovať

Pre zvláštne príležitosti

Papierové krabičky

Zamatové krabičky

Krabičky z ekokože

Exkluzívne krabičky

Drevené krabičky

Kovové krabičky

Doplnky

Šperkovnice

Aranžérské potreby

Aranžérské doplnky

Čistiace a antibakteriálne produkty

logo Rudorfer

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV SERVISU RUDORFER.SK

Táto ochrana osobných údajov stanovuje pravidlá spracúvania a ochrany Vami uvedených osobných údajov na stránke internetového portálu www.rudorfer.sk a údajov zozbieraných pomocou súborov cookies počas používania webovej lokality, s prihliadnutím na platné právne predpisy o ochrane osobných údajov.

Vlastníkom a prevádzkovateľom osobných údajov webovej lokality www.rudorfer.sk je firma:

Rudorfer SK, s.r.o.
I. Olbrachta 900/6, 911 01 Trenčín 
IČO: 34118829
DIČ: 202038625
IČ DPH: SK2020386258

BEZPEČNOSŤ VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Rudorfer SK, s.r.o. vyhlasuje, že všetky Vami zverené údaje budú náležite chránené a budú sa používať výlučne na vopred určené účely. Zhromažďujeme len také údaje, ktoré sú nevyhnuté na realizáciu cieľa, pre potreby ktorého ste nám údaje poskytli (napr. registrácie internetového konta, realizácie objednávky, zasielanie noviniek). Garantujeme bezpečnosť zozbieraných údajov a to vďaka príslušným ochranným mechanizmom, organizačným zabezpečeniam a predovšetkým zabezpečeniam v rámci informačných systémov zbierajúcich tieto údaje.

Garantuje to okrem iného certifikát SSL, ktorý šifruje komunikáciu medzi Vaším počítačom a servisom rudorfer.sk 256 bitovým kľúčom.

Vami poskytnuté osobné údaje nie sú sprístupnené tretím stranám. Údaje poskytujeme iným firmám (prepravné spoločnosti, účtovnícke kancelárie, poskytovatelia IT služieb, banky, advokátske kancelárie, centrá vymáhania, pošta) výlučne na účely, s ktorými ste súhlasili (realizácie objednávky, odpovede na Váš kontakt). Tieto firmy sú povinné zabezpečiť dôvernosť a ochranu Vašich osobných údajov na základe zmlúv o zverení údajov podpísaných s firmou Rudorfer SK s. r. o. Pokiaľ chcete získať bližšie informácie, obráťte sa na nás na telefónnom čísle: 032/6526578.

Prístup k Vašim osobným údajom majú výlučne splnomocnené osoby, ktoré sú príslušne zaškolené v oblasti ochrany osobných údajov.
Vo výnimočných situáciách, v ktorých platné právo prikazuje sprístupnenie osobných údajov štátnym orgánom t. j. súd, polícia atď., webová lokalita rudorfer.sk tieto údaje sprístupní.

Prevádzkovateľ webovej lokality si vyhradzuje právo na zmenu znenia ochrany osobných údajov. Odporúča sa preto priebežne kontrolovať túto stránku s cieľom oboznámenia sa s týmito zmenami.

AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE UCHOVÁVAME A PREČO

Registrácia

Počas registrácie uveďte údaje nevyhnutné na založenie konta na stránke rudorfer.sk.

Na našom webe môžu vidieť ceny a vytvárať objednávky len zaregistrovaní používatelia.

Budeme potrebovať:

Tieto údaje môžete kedykoľvek zmeniť alebo odstrániť. V prípade, že tak chcete urobiť, nás kontaktujte na telefónnom čísle: 032-652 65 78 alebo nám napíšte na e-mailovú adresu: skbox@rudorfer.sk.

Za týmto účelom sa na nás môžete obrátiť aj písomne na adrese: Rudorfer SK s.r.o., I. Olbrachta 900/6, 911 01 Trenčín.

Údaje budeme uchovávať až do momentu odvolania Vášho súhlasu.

VAŠE PRÁVA

V súvislosti s platnými predpismi vzťahujúcimi sa na Vaše osobné údaje máte právo:

Pokiaľ chcete, aby naša firma už nespracúvala Vaše údaje a pridelila Vám status „zabudnutého klienta”, kontaktujte nás prostredníctvom mailovej adresy skbox@rudorfer.sk alebo na telefónnom čísle 032-652 65 78. Status bude zmenený hneď ako to platné právne predpisy umožnia.

Tieto práva sú neprenosné a nemôžu byť obmedzované. Kedykoľvek Vám radi pomôžeme a poskytneme bližšie informácie a časť z vyššie uvedených práv môžete realizovať sami na našej webovej lokalite rudorfer.sk.

Všetko o súboroch cookies

Súbory cookies sú informačné údaje, predovšetkým textové súbory, ktoré sa ukladajú v počítačoch používateľov webovej lokality rudorer.sk.

V rámci webovej lokality rudorfer.sk sa používajú dva hlavné typy súborov cookies: „relácie” (session cookies) a „trvalé” (persistent cookies). Súbory cookies „relácie” sú dočasnými súbormi, ktoré sa vo Vašom zariadení uchovávajú do momentu odhlásenia sa, opustenia internetovej stránky alebo vypnutia internetového prehliadača. „Trvalé” súbory cookies sú vo vašom zariadení uložené na čas stanovený v parametroch súborov cookies alebo do momentu ich odstránenia.

Využívame nasledovné typy súborov cookies:

Vo väčšine prípadov umožňuje internetový prehliadač automatické používanie súborov cookies. V prípade, že nesúhlasíte s ukladaním súborov cookies vo svojom zariadení, môžete ich zablokovať v nastaveniach svojho internetového prehliadača. Informácie o tom, ako to urobiť, nájdete v pomocníkovi Vášho internetového prehliadača. Avšak v prípade zablokovania súborov cookies pochádzajúcich z webovej lokality rudorfer.sk niektoré časti stránky nemusia fungovať správne.

Pokiaľ súhlasíte s ukladaním súborov cookies vo Vašom zariadení, ale po ukončení návštevy našej stránky by ste ich chceli vymazať, môžete tak urobiť bez akéhokoľvek rizika a informácie o tom, ako to urobiť, nájdete v pomocníkovi Vášho internetového prehliadača.

Informačný systém, ktorý využíva webová lokalita rudorfer.sk automaticky zhromažďuje údaje súvisiace so zariadením, ktoré používate pri návšteve stránky rudorfer.sk. Tieto údaje sa zhromažďujú výlučne na štatistické účely a týkajú sa: typu zariadenia, operačného systému, typu internetového prehliadača, rozlíšenia obrazovky, hĺbky farieb, IP, dodávateľa internetových služieb alebo adresy vstupu na rudorfer.sk a využívajú sa výlučne v procese optimalizácie stránky rudorfer.sk s cieľom zabezpečiť čo najväčšiu slobodu používania.

Tieto údaje sa nikdy nespájajú s Vašimi osobnými údajmi, ktoré ste uviedli počas registrácie a sú výlučne materiálom určeným na štatistickú analýzu a pre opravné mechanizmy určené na korigovanie systémových chýb.

Nižšie nájdete presný zoznam súborov cookies, ktoré využívame na našej webovej lokalite rudorfer.sk:

cookies účel doba zapamatování
boxes umožňuje prechádzanie medzi podstránkami webovej lokality bez nutnosti opätovného prihlasovania sa relácia
idvisit sleduje pohyb používateľov v rámci webovej lokality 10 rokov
cookies_confirmed si pamatuje možnosť prijať cookies dokiaľ nebude odstránená relácie prehliadača